X

Medisch dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de  informatie, verkregen van andere (behandelend) artsen. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG

 • Na overlijden
  Nabestaanden hebben in principe geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien. Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen bespreken. Bespreek uw vragen met uw huisarts.
 • Afspraak maken voor inzage in dossier
  Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier dan inzien en bespreken. Uw huisarts kan direct uw vragen beantwoorden en eventueel zaken wijzigen of toevoegen.

Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.  Zij overlegt met de huisarts welk deel van het dossier u mag opvragen.

 • Kosten  
  Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier kan kosten met zich meebrengen.
 • Legitimatie
  Als u de kopieën ophaalt, moet u zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medisch dossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).Bij het uitschrijven kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen, aangetekend of digitaal.