X

Algemene informatie

Hieronder vindt u algemene informatie over onze praktijk. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via praktijk@huisartsvloedbeld.nl of bel 0546 57 45 45.

De receptenlijn is voor het aanvragen van uw herhaalrecepten. U kunt hiervan 24 uur per dag, 7 dagen in de week, gebruik maken, uitgezonderd vakantieperiodes. Wanneer u uw recept op werkdagen voor 11.00 uur inspreekt, ligt het medicijn 2 werkdagen later klaar bij uw apotheek.

0546 574545 optie 2

Bij vakantiesluiting kunt u voor herhaalrecepten rechtstreeks contact opnemen met de apotheek. U kunt nieuwe medicatie aanvragen door vóór 11.00 uur de apotheek te bellen. Na twee werkdagen kunt u deze medicatie afhalen. U krijgt uw medicijnen voor 1 maand.

Voor medicijnen, die u niet dagelijks gebruikt neemt u contact op met de assistente van de waarnemend huisarts.

Apotheek Wierden is bereikbaar op telefoonnummer 0546 – 577 555.

Zorg moet zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen. Daarom is het goed om te bedenken welke wensen u heeft over uw gezondheid, uw leven en zorg.

Uw zorg- en behandelwensen bespreken
Bespreek uw wensen met uw familie en met uw (huis)arts. Dit heet een ‘Behandelwensen gesprek’. Hierin bespreekt u onder andere:

  • Hoe u in het leven staat
  • Of u weleens heeft nagedacht over welke behandelingen u wel of niet meer wilt ontvangen
  • Of u thuis verzorgd wil worden en hoe u denkt over het wonen in een verpleeghuis
  • Of u gereanimeerd zou willen worden
  • Of er iemand is die over behandelingen kan beslissen, wanneer u dit zelf niet meer kunt. Dit heet een volmacht.

De huisarts schrijft uw wensen in uw dossier.

Uw zorg- en behandelwensen opschrijven
U kunt uw wensen ook zelf opschrijven, eventueel met hulp. Er zijn verschillende verklaringen waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. Deze verklaring(en) op papier kunt u aan uw huisarts geven. De huisarts voegt ze toe aan uw dossier en overlegt met u bij welke zorgverleners uw wensen ook bekend moeten zijn.

Van gedachten veranderd?
Het kan zijn dat u later van gedachten verandert of twijfelt aan uw beslissing. Het is goed om dit dan tegen uw familie en uw huisarts te zeggen. De huisarts kan dit makkelijk veranderen in uw dossier.

Meer informatie?
Bij uw huisarts kunt u informatie opvragen of uw verklaringen inzien. Via deze websites kunt u ook betrouwbare informatie vinden die u kan helpen nadenken over uw zorg- en behandelwensen. U zult op deze websites vaak de term ‘levenseinde’ tegenkomen. Ons doel is met u te praten over uw behandelwensen en niet zozeer over het levenseinde.

Website thuisarts

  • Ik wil nadenken en praten over mijn levenseinde
  • Ik wil de wensen voor mijn levenseinde vastleggen
  • Ik wil nadenken over reanimatie

Website rijksoverheid

Hierop vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:
Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan? Hoe stel ik een wilsverklaring op? Klik op de button om naar de website te gaan.

Ochtendurine kunt u tot 10:00 uur bij de assistente afgeven. Daarbij zal de assistente u vragen een formuliertje in te vullen met uw klachten. U dient de urine in de koelkast te bewaren tot u deze naar de praktijk brengt.

U kunt het formulier ook hier downloaden en vooraf invullen. Wilt u uw naam, adres en geboortedatum op het potje zetten? Indien u een afspraak heeft voor het spreekuur en de urine wil laten controleren, geef deze dan direct bij binnenkomst aan de assistente af.

Verwijsbrieven en andere formulieren kunt u op de afgesproken dag tijdens openingstijden bij de assistente afhalen. De praktijk is dagelijks (behalve woensdagmiddag) open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.

De huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico van  € 385,-. Dus uw telefoontje met de praktijk, uw bezoek aan de praktijk of het bezoek thuis van de huisarts wordt altijd vergoed. Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt, bijvoorbeeld bloedonderzoek, een kweek of een röntgenfoto, dan gaat dit eerst af van uw eigen risico. Dit geldt ook voor onderzoeken in de huisartsenpraktijk, onder andere longfunctietest en Holter-ECG. Daarnaast worden bepaalde medicijnen niet vergoed en zijn de kosten van verbandmateriaal vaak voor eigen rekening.

De tarieven die voor u als patiënt gelden zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie raden wij u aan contact met de zorgverzekeraar op te nemen.

Formulieren

De onderstaande formulieren kunt u downloaden door op de button te klikken.

Resultaten patiëntentevredenheidsonderzoek 2021

In de afgelopen maanden hebben een aantal patiënten de moeite genomen om voor ons een vragenlijst in te vullen over de praktijk. De uitslagen van dit onderzoek zijn door een extern bureau (NPA) geanalyseerd en worden besproken met het hele team.

Patiënten zijn met name tevreden over de bereikbaarheid van de praktijk; de openingstijden en telefonische bereikbaarheid is goed aangegeven.

Patiënten vinden het prettig dat ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken. Ook zijn de patiënten erg tevreden over de aandacht voor preventie. Patiënten geven aan dat zij goed geïnformeerd worden over hun ziekte, behandeling en de te gebruiken medicatie.

Een greep uit de toegevoegde opmerkingen van onze patiënten:

-Zeer vriendelijke, meelevende, open en empathische behandeling

-Vakbekwame assistentes en medewerkers, begripvol, fijne sfeer

-Prettige praktijk

-Deskundige en vriendelijk medewerkers en artsen

-Goede en prettige huisartsen

-Fijne huisarts, ik voel me gezien, gehoord en veilig als ik op het spreekuur ben

-Kan alleen maar zeggen: een topteam!

Medische informatie

Onderstaand vindt u medische informatie over diabetes, hart- en vaatziekten, COPD, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Klik op het tabblad voor meer informatie. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Diabetes Mellitus (hierna genoemd diabetes) is een aandoening waardoor er te veel glucose (suiker) in het bloed zit. Deze aandoening wordt ook wel ‘suikerziekte’ genoemd. De hoogte van de bloedglucose wordt onder andere geregeld door insuline, een hormoon uit de alvleesklier (pancreas).

Als u diabetes heeft dan gaat er in uw lichaam iets mis rondom het hormoon insuline. Bij type 1 Diabetes wordt er helemaal geen insuline gemaakt. De informatie op deze website gaat echter niet verder op dit type diabetes in. Bij type 2 Diabetes wordt er te weinig insuline gemaakt, of zijn de cellen in het lichaam ongevoelig geworden voor insuline. Het gevolg is dat de cellen niet voldoende in staat zijn om de benodigde hoeveelheid glucose (brandstof) de cel in te krijgen. Daardoor blijft er te veel glucose in het bloed (hyperglycemie). Dit kan klachten veroorzaken, zoals: vermoeidheid, dorst, jeuk, veel plassen, infecties en wazig zien.  Op den duur kunnen er problemen ontstaan met uw ogen, nieren, zenuwstelsel, hart en bloedvaten.

De behandeling van diabetes moet ervoor zorgen dat de bloedglucosewaarden niet te hoog worden (het bloed mag niet te veel glucose bevatten). Vaak zijn bij diabetes ook de bloeddruk en het cholesterol (bloedvetten) te hoog. Niet roken, gezond eten, regelmatig extra bewegen en gezond gewicht zijn belangrijk bij de aanpak van diabetes. Meestal zijn er echter ook medicijnen nodig: tabletten en soms insuline. Als de bloedglucosewaarden door de behandeling dalen, zullen klachten zoals vermoeidheid, dorst, jeuk, veel plassen, infecties en wazig zien gaan afnemen.

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende ziekten in Nederland. Het gaat daarbij om ziekten als angina pectoris, hartinfarct, beroerte en perifeer vaatlijden (in de benen).

De meeste hart- en vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Bij atherosclerose hechten vetten en cholesterol zich vast aan de binnenkant van het bloedvat. Hierdoor wordt het bloedvat nauwer en wordt de bloedstroom belemmerd. Als de vernauwing erg groot wordt, komt er te weinig of helemaal geen bloed meer bij de achterliggende organen (bijvoorbeeld het hart of de hersenen). Een hart- en vaatziekte kan het gevolg zijn. Het kan ook zijn dat een stukje van de vernauwing beschadigt. Het lichaam probeert dit te verhelpen door het gat met een bloedstolsel te dichten. Als dit bloedstolsel loslaat, kan dit door de bloedstroom worden meegevoerd en in een kleiner bloedvat vastlopen. Er ontstaat dan een afsluiting op een andere plaats in het lichaam.

Het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt aangeduid met de term ‘cardiovasculair risicomanagement’ (CVRM). Bij CVRM gaat het er om dat de kans op het krijgen van een hart- of vaatziekte zo klein mogelijk wordt gemaakt of om de al bestaande hart- of vaatziekte niet te laten verergeren.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een ziekte waarbij u constant last van uw longen heeft. De luchtwegen zijn vernauwd, waardoor vrij ademen niet mogelijk is.

COPD is een verzamelnaam voor de chronische bronchitis en longemfyseem. Bij beide aandoeningen zijn de longen en luchtwegen blijvend ontstoken. Daardoor zijn deze onherstelbaar beschadigd. De beschadigingen aan de longen bij COPD genezen dus niet meer.

De behandeling van COPD bestaat zeker niet alleen uit medicijngebruik. Wat nog veel belangrijker is, is een gezonde manier van leven. Stoppen met roken, regelmatig bewegen en gezond eten dragen allemaal bij aan een betere conditie.

Het is vanuit de overheid beleid dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Voor u als oudere is het belangrijk te weten dat er rondom u een kring van deskundigen staat die in de gaten houdt hoe het met u gaat mocht u kwetsbaar zijn in uw gezondheid. U bent niet alleen en deze kring van deskundigen zorgt ervoor dat het zelfstandig wonen voor u veilig en prettig is.

De huisartsen willen graag weten of het goed met u gaat nu u op leeftijd bent en zelfstandig thuis woont. Kunt u zich redden? Heeft u thuiszorg nodig? Heeft u voldoende aanspraak?
In Almelo en omstreken zijn diverse huisartsenpraktijken begonnen om te kijken hoe de ouderenzorg het beste georganiseerd kan worden. Deze huisartsenpraktijken screenen bij al hun patiënten van 70 jaar of ouder of er sprake is van kwetsbaarheid.

Om een goed beeld te krijgen over hoe het gaat met uw gezondheid en uw welbevinden in de thuissituatie wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst schat de huisarts in of er bij u sprake is van kwetsbaarheid. Als sprake is van kwetsbaarheid of een verhoogd gezondheidsrisico komt een thuiszorgverpleegkundige of praktijkondersteuner bij u op bezoek. Eventueel wordt daarna contact gezocht met een kring van deskundigen om u verder te helpen.

Geestelijke gezondheidszorg is zorg voor mensen met psychische klachten. Psychische klachten komen regelmatig voor. Vrijwel iedereen krijgt er eens in zijn leven mee te maken. Mensen schrikken nogal eens van de woorden ‘psychische klachten’, maar feitelijk gaat het om heel gewone zaken als slaapproblemen, somberheid of piekeren.